POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została wydana przez Fundację THE HOPE PROJECT POLSKA z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7 lok. 28 00-019 Warszawa, Polska, dalej „Fundacja”. Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Ci informacji na temat tego, jak Fundacja gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych stron internetowych, w tym z naszego sklepu internetowego, gdy przekazujesz nam darowiznę, gdy podajesz swoje dane w ramach formularzy kontaktowych dostępnych w ramach strony internetowej prowadzonej przez Fundację lub gdy przekazujesz nam swoje dane na potrzeby świadczenia wolontariatu. W niniejszej Polityce Prywatności, zwroty „Fundacja”, „my” lub „nasze” (i tym podobne) oznaczają Fundację, czyli podmiot, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych.


I. Administrator danych osobowych

Fundacja jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Oznacza to, że Fundacja decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.


II. Nasze pełne dane oraz dane kontaktowe

Fundacja THE HOPE PROJECT POLSKA z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7 lok. 28 00-019 Warszawa, Polska, wpisana do KRS pod numerem 0000779536, posiadająca REGON: 382967170, oraz NIP: 1132996037, Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@thppolska.org


III. Zakres zbieranych danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, które identyfikują Ciebie jako konkretną osobę. Możemy zbierać (gromadzić), wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe, w tym:

a) dane określające tożsamość: te dane obejmują Twoje pełne imię i nazwisko, Twój numer identyfikacyjny (PESEL), datę urodzenia, numer i serię Twojego dokumentu tożsamości. Służą do zweryfikowania Twojej tożsamości, co jest niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi zgodnie z obowiązującym prawem albo zawrzeć z Tobą umowę w zakresie wolontariatu;

b) dane kontaktowe: to dane, które służą do kontaktowania się z Tobą, np. Twój numer telefonu, adres, adres e-mail;

c) dane finansowe: np. numer konta bankowego i nazwisko jego właściciela, dane karty kredytowej- w przypadku gdy przekazujesz nam darowiznę albo dokonujesz płatności za towary nabyte w naszym sklepie internetowym;

d) twój adres IP, który pomaga nam zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług; e) dane o udzielonych Fundacji przez Ciebie zgodach marketingowych np. na otrzymywanie newslettera.


IV. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu zawarcia umowy na świadczenie usług w ramach naszego sklepu internetowego, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą;

b) w celu wysyłania Ci newslettera, na podstawie Twojej wcześniejszej wyraźnej zgody. Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;

e) w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. w związku z przekazaną nam darowizną lub zawartą umową wolontariatu;

f) w celu kontaktowania się z Tobą, w związku z Twoim zgłoszeniem i udzielenia Tobie informacji dotyczących działalności Fundacji, o ile zgłosiłeś się do nas z takim wnioskiem; g) w celu zawarcia i wykonywania umowy wolontariatu.V. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy. Przechowywanie Twoich danych ustalamy na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi).

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

a) podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu oraz obsłudze technicznej strony internetowej Fundacji,

b) podmiotom wspierającym wydruk i dystrybucję zdjęć zamówionych na stronie Fundacji,

c) operatorom płatności, którzy pośredniczą w przekazaniu nam środków z Twojej darowizny albo na potrzeby opłacenia zamówienia w naszym sklepie internetowym,

d) naszym podwykonawcom w zakresie usług księgowych oraz usług prawnych, wspierających naszą działalność.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Respektujemy Twoje prawa wynikające z RODO. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres kontakt@thppolska.orgVIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w ramach sklepu internetowego Fundacji lub umowy wolontariatu lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenia.IX. Bezpieczeństwo danych

Zbierane dane osobowe chronimy przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych oraz prawnych celem zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.X. Przekazywanie danych

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.XI. Prawo do wniesienia skargi

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.XII. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.XIII. Pliki cookies

Pliki „cookie” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.Stosujemy następujące pliki cookies, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową:

a) Pliki cookie sesyjne: są to tymczasowe pliki cookie, które znikają po zamknięciu przeglądarki

b) Pliki cookie stałe: są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.Oprogramowanie, które wykorzystujesz do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookie” na urządzeniu końcowym. Masz możliwość zmiany tych ustawień w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeśli jednak zablokujesz stosowania plików „cookie” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.XV. Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności zamieścimy na stronie internetowej Fundacji.